Bỏ hết cho nhẹ

Truyện cười công nghệ - Sun, 10/19/2014 11:15 - 1183

- Mẹ: Chúng ta sẽ chuyển máy vi tính lên tầng hai
- Con: Nếu vậy con nghĩ chúng ta nên bỏ hết các chương trình trong máy thì nhẹ nhàng hơn khi vận chuyển .
- Mẹ: ?!?!