Không được chọn là may

Truyện cười tình yêu - Sun, 10/19/2014 11:23 - 895

- Cả kỹ sư lẫn nhà báo cùng cầu hôn với con gái tôi.
- Thế ai là người may mắn?
- Tay nhà báo. Vì con gái tôi thích anh kỹ sư hơn.