Nước tao có đầy

Truyện cười khác - Thu, 11/13/2014 04:25 - 1135


Trên 1 chuyến máy bay, phi công thông báo phải bỏ tất cả các vật không cần thiết vì máy bay quá tải. Trước tiên 1 người Mỹ thả 1 vali xuống , anh người Nhật hỏi là cái gì.
Anh Mỹ trả lời :”Ðô la đó, nước tui có đầy.”
Tiếp theo anh Nhật thả một cái bao xuống. Anh Mĩ hỏi cái gì.
Anh Nhật trả lời : “kim cương đó nước tui có đầy”
Anh người Việt Nam thấy thế sẵn chân đạp luôn hai anh Mỹ và Nhật xuống.
Anh người I Rắc (lòng nghĩ thầm “Binlađen tập 2 à?”) hỏi tại sao.
Anh Việt Nam trả lời :”Mấy thằng nói khoác đó, nước tui có đầy.