Người đàn ông chân chính

Truyện cười học đường - Sun, 10/19/2014 11:11 - 1076

- Tý này, nói bố nghe, hôm nay con được điểm mấy?
- Thưa bố, những người đàn ông chân chính thì không bao giờ thèm để ý đến những chuyện... vặt vãnh ấy!