Không giở sách

Truyện cười học đường - Sun, 10/19/2014 11:08 - 1057

Trong giờ kiểm tra, thấy Tèo quay bài.
- Tí: Cậu không thấy thầy bảo cấm giở sách à?
- Tèo: Thì tớ đang giở vở đấy chứ.