Em co cô...!

Truyện cười học đường - Sun, 10/19/2014 11:03 - 1061

Trước tiết thao giảng vật lý, cô Tâm dặn cả lớp:
Cô Tâm: khi thầy hỏi là tất cả phải giơ tay hết nhe. đứa nào không biết thì co ngón tay lại.
HS: dạ!
Trong tiết thao giảng, có 10 giáo viên khác đến dự. cô Tâm đặt câu hỏi: 
Tại sao chiếc xe chuyển động được?
Cả lớp đều giơ tay.
Cô Tâm: à, lớp ta hôm nay giỏi quá. vậy Bu em nói cho các bạn biết xem nào.
Bu: dạ thưa cô, em co mà!