Chịu khó

Truyện cười học đường - Sun, 10/19/2014 11:08 - 1055

- Mày chẳng chịu học bài gì cả , cứ nhìn bài tao…
- Thế mày có biết để đọc được những chữ của mày đã là chịu khó lắm rồi ko ?
- !?