Ai là kẻ ngốc???

Truyện cười học đường - Sun, 10/19/2014 11:03 - 1076


A hỏi B:

A: Theo cậu thì người như thế nào bị gọi là kẻ ngốc?

B: Là người cố gắng diễn đạt điều mình muốn nói nhưng người khác không hiểu. Cậu có hiểu không?

A: KHÔNG!!!