Vẫn chưa biết

Truyện cười giao thông - Sun, 10/19/2014 11:25 - 1060

- Cậu đã lấy được bằng lái xe chưa?
- Tớ cũng không biết nữa. Khi tớ xuất viện thì vị thầy dạy tớ thực hành vẫn còn mê man...