Thổi hộ

Truyện cười giao thông - Sun, 10/19/2014 11:25 - 1005

Một viên cảnh sát chặn chiếc xe đang đi với tốc độ như tên bắn.
- Anh cho tôi kiểm tra giấy phép lái xe!
- Tôi không có.
- Nhìn người lái xe có vẻ say rượu, cảnh sát liền nói: Vậy anh hãy thổi vào máy này để xem nồng độ rượu trong máu của anh!
- Tôi không thổi đâu!
- Thôi được, tôi sẽ thổi hộ anh, nhưng tôi thề là anh sẽ phải ngồi tù ít nhất 3 năm đấy.