Ngựa và người cùng lái

Truyện cười giao thông - Sun, 10/19/2014 11:24 - 1054

- Tại sao thời xưa, khi người ta đi xe ngựa, lại có ít tai nạn giao thông hơn bây giờ?
- Vì khi đó, tài xế không chỉ dựa vào phản xạ của riêng mình.