Kỷ niệm đám cưới

Truyện cười gia đình - Sun, 10/19/2014 11:01 - 1058

Hôm trước ngày lễ kỷ niệm đám cưới bạc, vợ hỏi chồng:
- Chúng ta sẽ kỷ niệm ngày đáng nhớ này như thế nào đây, anh yêu?
- Tốt nhất là hãy dành một phút im lặng.