Gà trống gáy sớm

Truyện cười gia đình - Sun, 10/19/2014 10:58 - 1021


Cu Tí hỏi bố:

- Bố ơi, sao gà trống gáy sớm thế?

- Để mọi người nghe thấy tiếng chúng, vì sau đó khi lũ gà mái thức dậy thì chuyện đó là không thể được.