Cấm hút thuốc

Truyện cười gia đình - Sun, 10/19/2014 11:00 - 1074

- Vợ cậu có cấm cậu hút thuốc lá ở nhà không?
- Cấm tuốt, ở nhà, ở cơ quan cũng như nơi công cộng.
- Hút ngoài đường thì liên quan gì đến cô ấy chứ.
- Cô ấy bảo, trong gia đình một người hút thuốc là đủ tốn tiền lắm rồi.