Nhật ký

Truyện cười dân gian - Sun, 10/19/2014 10:55 - 1119

- Quỷnh: Đố Mắm nhật ký là gì?
- Mắm: Ờ ! Đó là chữ ký của người Nhật!
- Quỷnh: Trời!